W związku ze zbliżającym się posiedzeniem komisji sejmowych na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny przypomina swoje stanowisko w tej sprawie.

W opublikowanym dziś dokumencie podkreślono, że Konwencja „nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej – zwraca uwagę rzecznik episkopatu. – Polskie prawo ma wystarczające narzędzia, aby radzić sobie z przemocą i dlatego Konwencja Rady Europy nie jest do niczego potrzebna. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią, rodziną, a nie z błędami i słabościami ludzi” – powiedział ks. Józef Kloch.

Rada KEP ds. Rodziny wyraziła także poparcie dla społecznej inicjatywy o wysłuchanie publiczne w sprawie Konwencji.